วิธีการปรับขนาดพื้นที่ของ Windows Server

เมื่อท่านอยู่ใน remote destop ใน VPS ของท่านเรียบร้อยแล้ว

1. คลิกขวาบน Start แล้วคลิก Administrative Tools จากนั้นเปิด Computer Management แล้วคลิก Disk Management

2. ในหน้าต่าง Disk Management คลิกขวาบนโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ที่ต้องการขยายพื้นที่แล้วเลือก Extend Volume ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 1

3. บนหน้า Extend Volume Wizard: Welcome to the Extend Volume Wizard ให้คลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 2

4. บนหน้าใน Extend Volume Wizard: Select Disk ให้เลือกดิสก์จากในช่อง Available (เลือกหลายตัวพร้อมกันได้) แล้วคลิก Add จากนั้นใส่ขนาดที่ต้องการขยาย (หน่วยเป็น MB) ในช่อง Select the amount of space in MB เสร็จแล้วคลิก Next

ทิป: ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกดิสก์ให้คลิกเลือกดิสก์ที่ต้องการในช่อง Selected  แล้วคลิก Remove

รูปที่ 3

5. บนหน้าใน Extend Volume Wizard: Completing the Extend Volume Wizard ให้คลิก Finish เพื่อทำการขยายโวลุ่มฮาร์ดดิกส์ ซึ่งพาร์ติชันของ Disk 0 จะลดลงจาก 3 พาร์ติชันเหลือ 2 พาร์ติชัน ดังรูปที่ 6 จากนั้นปิดหน้าต่าง Disk Management เพื่อจบการทำงาน

รูปที่ 4

ผลการ Extend Volume
หลังจากทำการขยายโวลุ่มแล้วเสร็จจะขนาดของโวลุ่มจะเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 9 (สามารถเปรียบเทียบกับรูปที่ 10 ซึ่งเป็นโวลุ่มก่อนทำการขยายพื้นที่)

รูปที่ 5

รูปที่ 6

ทั้งหมดนี้เป็น วิธีการลดและขยายขนาดโวลุ่ม (หรือพาร์ติชัน) ฮาร์ดดิสก์บน Windows Server วิธีการในบทความนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ Windows อื่นๆได้
  • how to use vps
  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

How to Install Python 3.6 on Ubuntu & LinuxMint

Python 3.6.10 is the latest stable version at the time of writing of tutorial. This Python...

วิธีการปรับขนาดพื้นที่ของ LINUX

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ต่อไปนี่คือจะเป็นของ Centos 7   สำหรับ Linux ตัวอื่น...

วิธีการปรับขนาดพื้นที่ของ LINUX

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ต่อไปนี่คือจะเป็นของ Centos 7   สำหรับ Linux ตัวอื่น...

[Linux] How to make Swap Partition

[HDD] We recommends to 2 Gig of ram, and 4 Gig of swap.The more ram the better, but much more...

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Terms of Service)

THANK.CLOUD มีนโยบาย ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยข้อมูลต่าง ๆ...